PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING FOR EVER

Dit is de privacy- en cookieverklaring van For Ever Bulbs B.V. (“For Ever”), statutair gevestigd te Sint Maarten, ingeschreven in de KvK onder nummer 76598942.

For Ever behandelt uw persoonsgegevens vertrouwelijk conform de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacy- en cookieverklaring leggen we onder meer uit welke persoonsgegevens we verzamelen van onze websitebezoekers en klanten. Ook leggen we uit waarom wij dat doen en welke rechten u heeft als wij uw persoonsgegevens verwerken. Verder vindt u meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies onze website gebruikt en wat u eraan kunt doen.

Wij raden u aan deze privacy- en cookieverklaring zorgvuldig door te lezen.

Welke persoonsgegevens verwerkt For Ever, met welk doel en op basis van welke grondslag?

Websitebezoekers
Bezoekt u onze website, dan verwerken we uw persoonsgegevens (zoals IP-adressen, browser types en gegevens over uw activiteiten op onze website) met cookies.

Wij verwerken deze gegevens om ervoor te zorgen dat de website naar behoren functioneert en zodat wij beter inzicht krijgen in het functioneren van de website. Dit stelt For Ever in staat om de website te ontwikkelen en te verbeteren. Meer informatie over cookies kunt u vinden onder punt 6.

Klanten en contactpersonen
For Ever verwerkt verder uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze producten en diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld omdat u contact met ons opneemt. Daarbij kan het gaan om persoonlijke gegevens (voornaam, achternaam, e-mail en telefoonnummer), bedrijfsgegevens (bedrijfsnaam en BTW nummer), adresgegevens (straat, huisnummer, postcode en stad) en/of financiële gegevens (rekeningnummer).

Wij verwerken deze gegevens om uw vragen te beantwoorden, de goederen en diensten bij u af te leveren, de betaling af te handelen en u te informeren over onze producten en diensten.

De grondslagen op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken zijn uitvoering van een overeenkomst (artikel 6, eerste lid, onder b, van de AVG), voldoen aan een wettelijke verplichting (artikel 6, eerste lid, onder c, van de AVG) en gerechtvaardigd belang (artikel 6, eerste lid, onder f, van de AVG).

Hoelang bewaart For Ever uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij uw gegevens verwerken.

Deelt For Ever uw persoonsgegevens met andere organisaties?

For Ever deelt uw persoonsgegevens niet met andere organisaties, behalve voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst (leveren van de producten en/of diensten) of indien For Ever hiertoe wettelijk verplicht is. For Ever verkoopt uw gegevens in ieder geval niet aan derden.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst.

Welke rechten heeft u?

Op grond van de AVG heeft u de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:
Recht op inzage in uw persoonsgegevens;
Recht op correctie, beperking of verwijdering van persoonsgegevens;
Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens;
Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
Recht op intrekken van toestemming voor de verwerking.

U kunt een e-mail sturen naar administratie@forever-bulbs.com met uw verzoek. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Als u vindt dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Hoe beveiligt For Ever uw persoonsgegevens?

For Ever neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen in navolging van artikel 32 AVG. For Ever heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
Beveiligingssoftware;
TLS, een beveiligde internetverbinding;
Twee-factor-autorisatie;

Welke cookies worden op onze website gebruikt?

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die de server van www.forever-bulbs.com naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server van www.forever-bulbs.com wordt teruggestuurd.

For Ever maakt alleen gebruik van cookies waarvoor het vragen van toestemming niet vereist is, zoals functionele en analytische cookies. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens en zijn slechts bedoeld om de website optimaal te laten functioneren. For Ever maakt dus geen gebruik van tracking cookies.

Functionele cookies: Deze cookies zijn bedoeld om de website goed te laten werken. Zonder deze cookies is de website functioneel niet bruikbaar.
Analytische cookies: Deze cookies worden gebruikt voor het genereren van algemene statistieken om het bezoek aan de website te analyseren en de website vervolgens te optimaliseren.

In uw browserinstellingen kunt u instellen welke cookies worden geaccepteerd en welke cookies u weigert. Het kan zijn dat wanneer u cookies weigert, bepaalde functionaliteiten niet meer werken.

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen over onze privacy- en cookieverklaring kunt u mailen naar administratie@forever-bulbs.com.

Laatstelijk bijgewerkt op 11 mei 2023.